arshan

آگوست 23, 2021
عروسک تنپوش پلنگ

عروسک های تبلیغاتی

قدرت فرهنگی مسکات های المپیک براساس خبرگزاری فرانسه در 21 ژوئیه در توکیه ، با نزدیک شدن المپیک توکیو ، از عروسک تن پوش المپیک توکیو […]
آگوست 7, 2021
عروسک تنپوش کیم

عروسک تنپوش تبلیغاتی

  تعریف: تئاتر بلک لایت چیست؟ تئاتر بلک لایت نوعی عروسک سازی است که در آن عروسک ها روی صحنه ای روشن می شوند که فقط […]
ژوئن 15, 2021
عروسک تنپوش گل نرگسی

عروسکهای تن پوش گلها

کارناوال شادی یا شادی پیمایی یک جشن یا به عبارتی رژه همگانی در خیابان است که همراه با  آن عنصرهایی از عروسکهای تن پوش و رقص […]
ژوئن 2, 2021
عروسک تنپوش خرگوش آبی

عروسک تبلیغاتی

مسکات یا همان تن پوش عروسکی یکی از ارزشهای سنتی بوده که زایده اصالت میباشد که در رقابتهای صنعتی و تکنولوژی نمایان شده است. بعضی از […]